نادر ستوده
گروه آموزشی : مهندسی مواد
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی مواد و متالورژی
مرتبه علمي : دانشیار

آزمایشگاه تولید فلزات 1


تاریخ : 1398/12/20
بازدید : 57

با سلامدر حال حاضر بدلیل مشکل ویروس کرونا، امکان تشکیل آزمایشگاه به صورت حضوری وجود ندارد. دانشجویان عزیز گزارش ها و موارد مطرح شده را آماده کنند تا در اولین زمان تشکیل کلاسهای حضوری، موارد بررسی شود.


اطلاعیه (مهم) : با توجه به مسئولیت معاونت آموزشی دانشکده فنی و مهندسی توسط اینجانب، ساعت کلاس درس آز تولید فلزات 1  به روز شنبه ساعت 14-12 تغییر می کند.