گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : صنعت و معدن چرام
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - فیزیك

اطلاعات شخصی


تاریخ : 1396/06/09
بازدید : 120

صاحب سروش فر

استادیار- دکتری فیزیک

 

دانشگاه یاسوج، دانشکده صنعت و معدن

کدپستی:59836-75761

تلفن: 58360051-074

ایمیل دانشگاهی:

soroush@yu.ac.ir

ایمیل:

Saheb.soroushfar@gmail.com

..............................................................................................

زمینه های تحقیقاتی:

·         گرانش و کیهانشناسی

·         نجوم و اخترفیزیک

·         انرژی خورشیدی و فناوری های نوین

..............................................................................................

اطلاعات تکمیلی