مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

درس تغییر اقلیم و گرمایش جهانی

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه فعالیت کلاسی شماره 1: کتاب راهنمای مختصر تغییرات اقلیمی
فایل ضمیمه معرفی درس گرمایش جهانی 3972
فایل ضمیمه بخش 1
فایل ضمیمه بخش2
فایل ضمیمه بخش3
فایل ضمیمه بخش4
فایل ضمیمه مدل های سیستم اقلیم
فایل ضمیمه تمرین ش.2 درس تغییر اقلیم 3972
فایل ضمیمه نمونه فایل مشخصات ایستگاه برای استفاده در نرم افزار
فایل ضمیمه راهنمای REGCM انگلیسی
فایل ضمیمه راهنمای REGCM فارسی
فایل ضمیمه سازگاری با تغییر اقلیم
فایل ضمیمه طبقه بندی اقلیمی کوپن
فایل ضمیمه تمرین ش.3 تغییر اقلیم 3972
فایل ضمیمه تمرین ش.4 تغییر اقلیم 3972
فایل ضمیمه تمرین ش.5 تغییر اقلیم 3972
فایل ضمیمه مروری بر یک مقاله پر استناد تغییر اقلیم
فایل ضمیمه مثال آزمون کای مربع
فایل ضمیمه فایل اکسل آزمون کای مربع

تاریخ : 1395/04/26
بازدید : 1169


بارم بندی درس تغییر اقلیم و گرمایش جهانی (به روز رسانی شده) :

دو ارائه کلاسی در مجموع 4 نمره

دو آزمون نرم افزاری در مجموع 4 نمره

تکالیف 2 نمره

آزمون پایانی 10 نمره از مطالب زیر:

کتاب راهنمای مختصر تغییرات اقلیمی، هر نفر فقط بخش ارائه شده توسط خودش را مطالعه نماید.(2 نمره)، فایل بخش دو (2 نمره) ، فایل بخش 4 (3 نمره)، آزمون کای مربع (3 نمره)