مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

کارآموزی تابستان 1399


تاریخ : 1396/11/24
بازدید : 247

نمره کارآموزی بر اساس عوامل زیر تعیین خواهد شد:

- اطلاع دادن محل کارآموزی و شماره تلفن سرپرست کارآموزی، هم چنین ارسال تصویر نامه معرفی دانشجو به محل کارآموزی تا پایان مرداد 1399 از طریق ایمیل fazeli@yu.ac.ir

- تهیه و تحویل گزارش کارآموزی (به صورت دست نویس) تا پایان مهرماه 1399

- ارائه حضوری و یا مجازی در زمانی که از طریق همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

جهت اطلاع از مراحل اداری و دریافت فرم های کارآموزی، هم چنین طرز نوشتن گزارش کارآموزی می توانید به اینجا مراجعه فرمایید.