مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

پنجمین دوره مسابقات ملی دانشجویی مکانیک سیالات (به روز رسانی 22 مهرماه 1398)


تاریخ : 1398/02/26
بازدید : 471

نشانی پایگاه اطلاع رسانی این دوره از مسابقات:

http://5th.sfmc.ir