مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

درس هیدرولیک و آزمایشگاه

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه معرفی درس هیدرولیک و آزمایشگاه-3991
فایل ضمیمه دستور کار گزارش آزمایش رینولدز
فایل ضمیمه راهنمای نوشتن گزارش آزمایشگاه
فایل ضمیمه دستور کار ش02-لوله ونتوری-شنبه 990712
فایل ضمیمه دستور کار ش03-سرریز لبه تیز-شنبه 990719
فایل ضمیمه نمره فعالیتهای کلاسی تا 19 مهر 1399
فایل ضمیمه جزوه هیدرولیک-بخش1-به روز رسانی 25 مهر

تاریخ : 1398/07/12
بازدید : 2157

قابل توجه دانشجویان محترم درس هیدرولیک و آزمایشگاه: نشانی دسترسی به فیلم کلاسهای مجازی در این صفحه قرارداده می شود. فایلهای جدیدتر بالاتر دیده می شوند.
کلاس آزمایشگاه یکشنبه 20 مهر: http://webinar2.yu.ac.ir/p8kddpbl2dd1/
کلاس تئوری شنبه 19 مهر: http://webinar2.yu.ac.ir/pbel20daqjny/
کلاس آزمایشگاه یکشنبه 13 مهر: http://webinar2.yu.ac.ir/pnaiqp9c7ei4/ 
کلاس تئوری شنبه 12 مهر: http://webinar2.yu.ac.ir/pwwshxw1hit8/ 
کلاس آزمایشگاه شنبه 05 مهر: http://webinar2.yu.ac.ir/pjamkrx6xh5d/ 
کلاس تئوری شنبه 05 مهر: http://webinar2.yu.ac.ir/peqhwqu5oxdi/