مهدی فاضلی
گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

درس سدهای کوتاه

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه معرفی درس سدهای کوتاه 3991
فایل ضمیمه نمره فعالیت درس سدهای کوتاه
فایل ضمیمه جزوه سدهای کوتاه-بخش01 (بروزرسانی 28 مهر)
فایل ضمیمه جزوه سدهای کوتاه-بخش02

تاریخ : 1399/06/31
بازدید : 177

نشانی دریافت فیلم کلاسهای مجازی این درس در ادامه آمده است. فایلهای بالاتر، جدیدتر هستند