ابراهیم صادقی
گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
مرتبه علمي : استاد تمام

فیزیک ۱ مهندسی

فایل ضمیمه :
فایل ضمیمه 511
فایل ضمیمه 52
فایل ضمیمه 423
فایل ضمیمه 61
فایل ضمیمه 62
فایل ضمیمه 63

تاریخ : 1398/12/17
بازدید : 25

دانشجویان گرامی لطفا بقیه فصل ۴ (حرکت دایره ای و حرکت نسبی) و همچنین فصل ۵ را در تعطیلات قبل از عید مطالعه کرده و مسایل فرد ۲ و ۳ ستاره ای را حتما حل کنید. در اولین جلسه پس از عید کوییز گرفته میشود. درصورتیکه هرگونه سوال داشتید با ایمیل با من در تماس باشید sadeghi@yu.ac.ir فصل ۵ شامل:تعریف سیستم و محیط، تعریف نیرو، قانون اول و دوم و سوم نیوتن، نیروهای وزن، عکس العمل سطح، کشش نخ ، و مثالهایی از نحوه حل مسایل. فصل ۶ شامل: معرفی و تعیین ۳ نوع نیرو می باشد. الف: نیروی اصطکاک ایستایی و جنبشی و ویژگیهای انه ب: نیروی پس کشی نیرویی که سیالات بر اجسام وارد می کنند و ج: نیروی مرکز گرا نیرویی که سبب چرخیدن اجسام در یک مسیر دایره ای میشود. لطفا تا آخر فصل ۶ مطالعه شود. مسایل فرد حل شود و درصورتیکه سوال داشتید با من در تماس باشید از طریق ایمیل.