• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
محسن آرمین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آبخیزداری
يادگيري، فهميدن چيزي است که از قبل مي دانيد.
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/armin
حسن آزادی کناری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/azadi
طهماسب آسمانه
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : فیزیولوژی گیاهی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/asmaneh
رضا ابراهیمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Ebrahimi
امیر احمدپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم دامی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Ahmadpour
مصطفی احمدوند
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش كشاورزی
شماره اتاق 101 https://orcid.org/0000-0001-8852-5861
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ahmadvand
سیروس احمدی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق 241___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ahmadi
محمدحسین احمدی ازغندی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___325
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.ahmadi
ابراهیم ادهمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : خاك شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/adhami
اردوان ارژنگ
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Arzhang
شهرزاد ازهاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/azhari
آذر اسدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Asadi
میثم اسدی پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
بسم الله الرحمن الرحيم
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Asadipour
حمید اسکندری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی معماری
بسم الله الرحمن الرحيم
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/eskandari
سید محمد اعظمی
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : شیمی فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/azami
سید نصراله افتخاری
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Eftekhari
رضا التیامی نیا
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/eltiyaminiya
علیرضا الفتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/olfati
داود الهامی فر
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق13001401
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/elhamifar
سهراب الوانی نژاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جنگلداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alvaninezhad
رضا امیری فهلیانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
Office: ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/amiri
امراله اندرزیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/andarziyan
حمیدرضا اولیائی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : خاك شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/oliaei
محمود اکبری چهار راه گشین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/akbari
حمداله اکوانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/akvani
علی ایلون کشکولی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Kashkooly
محمد بازیار
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.bazyar
علی باقری دولت آبادی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : روابط بین الملل
شماره اتاق 322
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bagheri
محمدرضا بحرینی بهزادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahreini
داریوش بخردیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bekhradian
سعید براتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق- الکترونیک
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Barati
سید محمد برناپور
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق- قدرت
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Bornapour
حمیدرضا بلوچی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/balouchi
محمد بنیادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
bonyadi@yu.ac.ir
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bonyadi
مجید بهره ور
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق 310
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahrevar
امیر بهشاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/behshad
سیدصمد بهشتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/beheshti
عبداله بهمن پوری
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق __???_
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahmanpour
فرانک بهمنی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه
بسم الله الرحمن الرحيم
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahmani
داوود پادیز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Padiz
سیامک پارسائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parsaei
اسماعیل پاکیزه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Pakizeh
منصور پرویزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parvizi
محمد پروین نیا
مرتبه علمي : Assistant Professor
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
Welcome !
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parvinnia
روح الله پروینیان زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parvinianzadeh
دکتر شیما پشنگه
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی متالورژی و مواد
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Pashangeh
عبدالرسول پوران فرد
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___36
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/pouranfard
سیدپدرام پورنادری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/pournaderi
مرادعلی پیوند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Peyvand
اطهر تجلی اردکانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/tajaliardakani
علی تقوایی نیا
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/taghvaeinia
سیدفردین تقی زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/taghizadeh
امیدرضا جانباز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه غرب
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Janbaz
محمدعلی جانی پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/janipour
محمدجعفر جباری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jabbari
علی جعفری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.jafari
عزیزالله جعفری کوخدان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jafari
سعادت جمالی آرند
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی برق- قدرت
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Jamali
شاهرخ جهان بین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jahanbin
سحر جهانبخش گنجه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روانشناسی عمومی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/JahanbakhshGanjeh
رقیه جوادی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تاریخ
-
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Javadi
اطهرالسادات جوانمرد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Javanmard
فیض اله جوزاریان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jouzarian
مهدی جوکار
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Jokar
حبیب اله چاره گانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Charehgani
شهاب الدین حاتمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق: 30
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hatami
جواد حبیبی زاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/habibizad
سیدعقیل حسینی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.hoseini
سید عباس حسینی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
به نام حضرت دوست
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Hosseini
علی حسینی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ali.hoseini
دکتر حجت اله حسینیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hossainian
مصطفی حقانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/haghani
بامشاد حکمت شعار طبری
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Hekmatshoartabari
راضیه حیاتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Hayati
آرمان حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ar.heidari
علی اکبر حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی معماری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/al.heidari
فاطمه حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fa.heidari
محمود حیدری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ma.heidari
علی حیدری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : جغرافیا
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/heidari
محمدتقی حیدری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
Associate professor دانشيار رياضي
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mo.heidari
رضا خرداد
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/khordad
دکتر نسیم خضوعی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی فناوری اطلاعات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Khozouie
حبیب اله خواجه شریفی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/khajehsharifi
مختار خواجوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/khajavi
علیرضا خوشرو
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/khoshrou
مهدی خیرمند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/kheirmand
پرویز درویشی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق 33
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/darvishi
رضا درویشی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی پلیمر
اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ لآِخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَداً
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/DarvishiReza
علی اکبر دسترنج
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
آدرس: دانشگاه ياسوج-دانشکده فني و مهندسي-ساختمان شماره 1-اتاق شماره 20 ايميل: dastranj@yu.ac.ir
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/dastranj
کاظم دلروز
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Delrouz
زهرا دهبانی پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ZDehbanipour
رضا دهبانی پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/dehbanipour
مسعود دهداری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/dehdari
عباس دهقانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/dehghani
معصومه دیانتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Dianati
رقیه ذوالفقاری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : جنگلداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zolfaghari
مسعود رابطی مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rabeti
سید علی نجات رایزن
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه اسلامی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Rayzan
حمیدرضا رجبی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
دانشيار شيمي تجزيه
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rajabi
بهروز رحمانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/b.rahmani
محمد رحمانیان
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم خاک
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Rahmanian
محمودرضا رحیمی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rahimi
کیوان رحیمی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
ساختمان شماره 1مهندسي، اتاق 36
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rahimizadeh
علی رضائیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق __347_
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezaeiyan
قاسم رضایی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/gh.rezaei
حمید رضایی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
دانشگاه ياسوج-دانشکده علوم-گروه رياضي
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezaei
رضا رضایی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/reza.rezaei
رسول رضایی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق _
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.rezaei
رضا رضوانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezvani
زهرا رفیعی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rafie
ابوذر رفیعی قهساره
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.Rafiei
سید مهراب رمضانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mRamezani
شاپور رمضانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ramezani
محمد رنجبران
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Ranjbaran
بهمن روائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
يا حق
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Ravaei
سید روح اله روزگار
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آمار
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rozegar
علی محمد روستا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی عمران- سازه
دانشکده مهندسي- ساختمان شماره يک- طبقه همکف- اتاق101- تلفن: 5125 3100-074
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rousta
محمدمهدی روشنفکر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/roshanfekr
عبدالرضا زارع
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zare
روح اله زارعی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.zarei
دکتر یوسف زرنگاریان
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مدیریت منابع انسانی
هرکس مسير موفقيت خودش را دارد .
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Zarnegarian
علی زرنگاریان
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
به ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند ** به آسمان رود و کار آفتاب کند
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Zarnegaryan
موسی زرین
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم زیست پزشکی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zarin
پارسا زمانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/p.zamani
مهدی زمانی لنجانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zamani
سید محمد زمانی نژاد
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zamaninezhad
غلامرضا زنده بودی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق 134
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zendehbodi
نعمت اله زکی پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تاریخ
ايميل: nematzakipoor@yahoo.com ايميل دانشگاهي: n.zakipour@yu.ac.ir
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zakipour
قاسم سالاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/salari
نادر ستوده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/setoudeh
محمد سجادنژاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی متالورژی و مواد
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Sajjadnejad
صاحب سروش فر
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : فیزیك
گاهي سکوت؛ شرافتي دارد که گفتن ندارد!!!
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Soroushfar
ابوذر سعادتیان
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Saadatian
علیرضا سلیمی بنی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/salimibani
علیرضا سمیعی اصفهانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/samiee
کشواد سیاهپور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/siahpour
الهه سیاوشی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Siavashi
آزاده سیفی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پلیمر
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Seifi
علیرضا شانظری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shanazari
ربابه شاهی شاوون
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
تلاش کن، طلاش کن!
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ShahiShavvon
مجتبی شریعتی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : روابط بین الملل
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Shariati
مریم شریف زاده
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش كشاورزی
شماره اتاق 102
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.sharifzadeh
مهدی شریف زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sharifzadeh
حکیمه شریفی فرد
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Sharififard
آریا شفائی پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
شماره اتاق314
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shafaeipour
اصغر شهادتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت بازرگانی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Shahamati
یونس شکاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shekari
اردشیر شکرالهی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shokrolahi
ابراهیم صادقی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___دانشکده علوم گروه فيزيک
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sadeghi
علیرضا صالحی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : جنگلداری
دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/salehi
امین صالحی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.salehi
امین صدارتیان جهرمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : حشره شناسی
دانشکده کشاورزي، طبقه سوم، گروه گياهپزشکي
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sedaratian
مهدی صدروی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sadravi
محمد صدقی اصل
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : سازه های آبی كشاورزی و منابع
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sedghiasl
سعید صفائیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/safaeiyan
فرهاد صمدیان کرج آباد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/samadian
هادی صیادپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Sayyadpour
سیما ضیائی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق11
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ziaei
علی طاهری فر
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
Office: ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/taherifar
علی طیبی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/tayebi
عباس ظریفی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zarifi
عبدالواحد ظریفی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.zarifi
کاوس عباسی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی هسته ای
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/abbasi
محمد عبدالهی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : نماتدشناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/abdollahi
ندا عطازاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Atazadeh
علی علی پور منصور خانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alipour
محمد علی عسکری زمانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/aliaskari
علی علیزاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق 354
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.alizadeh
آمنه علیزاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
ايميل: amenealizade@yahoo.com
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/AmenehAlizadeh
فاطمه علیزاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/FatemehAlizadeh
علیرضا علیزاده مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق 403- طبقه سوم- دانشکده علوم پايه
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alizadeh
ابوالقاسم عوض پور
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/avazpour
منصور غریب پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Gharibpour
انوشیروان غفاری پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaffaripour
علی اصغر غفوری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
به نام حضرت حقّ
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghafouri
سید سجاد غلامی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/SGholami
محمد غلامی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/gholami
علیرضا فاضلی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : فلسفه غرب
شماره اتاق 323
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.fazeli
مهدی فاضلی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
باسمه تعالي
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fazeli
ابوذر فتاحی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fatahizadeh
بهزاد فتحی نیاء
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم جانوری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fathinia
صادق فدایی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fadaei
مهناز فراحی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Farahi
هوشنگ فرجی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/faraji
محسن فرزین
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : آبخیزداری
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Farzin
پیام فیاض
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : جنگلداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fayyaz
محمدرضا فیروزی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/firouzi
مهر اورنگ قائدی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaedi
حسین قائمی اصل
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaemiasl
فریبا قادری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaderi
مصطفی قادری زفره ئی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.ghaderi
سعید قبادپوری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Ghobadpouri
کاوه قبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghobadi
شیروان قرائتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/gheraati
وجیهه قربان نیا خیبری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی منابع طبیعی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/GhorbanNiaKheibari
مجتبی قیراطی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghirati
حمیدرضا گودرزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/h.goudarzi
کورش گودرزی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق : 113
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/goudarzi
اصغر لشنی زادگان
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/lashnizadeghan
حجت اله لطیف منش
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Latifmanesh
عباس محصل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohassel
مصطفی محقق دولت آبادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohaghegh
عبد المجید محققی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohagheghi
حجت اله محمدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/h.mohammadi
محمدعلی محمدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.mohammadi
قباد محمدی شیخی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohammadi
مریم مختاری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق 313
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.mokhtari
علی مختاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mokhtari
علی مدبراصل
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/modabberasl
علی مرادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/moradi
رامین مرادی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___309
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.moradi
محمد هادی مرادی اردکانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/MoradiArdakani
حیدرعلی مردانی فرد
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : آمار
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mardanifard
سلیمان مصلح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Mosleh
اسد معصومی اصل
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/masoumiasl
مهرداد معمار
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/memar
هاجر مقدس
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
به نام خدا
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Moghadas
فریبا ملارسولی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Mollarasouli
احسان ممتحن
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/momtahen
حسین منتصری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق 3
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/montaseri
مرتضی منتظرظهوری
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/montazerzohori
علیرضا منفرد
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
ما براي آنکه ايران گوهري تابان شود خون دل ها خورده ايم
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Monfared
احمد مهتدی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohtadi
محمود مهمان نواز
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mehmannavaz
محسن موحدی دهنوی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
استاد تمام
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/movahedi
امین موسائی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosaei
مرضیه موسائی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Mousaie
سیدمصطفی موسوی اعظم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فلسفه اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mousavi
سید محمد موسوی خو
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosavikhou
سید شاهرخ موسویان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosavian
ابوالحسن مومن نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___ 218 دانشکده ادبيات و علوم انساني
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/momennezhad
محمدرضا میرزائی قره لر
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mirzaei
امین میرشکاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : باغبانی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mirshekari
مصطفی نجات‌الهی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Nejatollahi
مهناز نجفی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Najafi
اسکندر نراقی راد
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق 09M___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/naraghirad
مسعود نصر اصفهانی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nasreesfahani
رضا نقی ها نجف آبادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : میكروبیولوژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/naghiha
حمید نوری
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Nouri
مهدی نوری پور
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nooripour
ناصر نوشادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/noushadi
یوسف نیک روز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikrouz
عباس نیک نژاد
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
E-mail: Aniknejad@yu.ac.ir
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/niknezhad
محمدحسین نیکداراصل
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikdarasl
فریبرز نیکدل
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikdel
جاسب نیکفر
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikfar
علی اکبر نیکوکار
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم كامپیوتر
تلفن: 07431004030
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikoukar
شمس الدین هاشمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hashemi
ایوب هاشمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تربیت بدنی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/HashemiAyoub
سید کرامت هاشمی عنا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/HashemiAna
مژگان هوشمند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
Office: ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.hooshmand
محمد هوشمند
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hoshmand
بهروز واثقی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/vaseghi
امیر ویسی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق __310_
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/veisi
رقیه کتانی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/katani
مرتضی کردی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
بنام خالق مهرباني که اصلاح همه امور به دست اوست.
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Kordi
بهادر کرمی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/karami
آیت اله کرمی کالوس
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : اقتصاد كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.karami
غلامرضا کریمی پور
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/karimipour
هجیر کریمی مداب
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___110
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/karimi
وحید کریمیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم مرتع
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Karimiyan
مصدق کشاورز
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/keshavarz
علی نقی کشتکاران
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/keshtkaran
علیرضا یدوی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/yadavi
عنایت اله یزدان کیش
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___309
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/yazdan
فخری یوسفی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/yousefi