• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مصطفی احمدوند
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ahmadvand
سیروس احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ahmadi
محمدحسین احمدی ازغندی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___325
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.ahmadi
ابراهیم ادهمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : خاك شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/adhami
آرش اردلان
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : آمار
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ardalan
شهرزاد ازهاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/azhari
حمید اسکندری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی معماری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/eskandari
سید محمد اعظمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/azami
سید نصراله افتخاری
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Eftekhari
رضا التیامی نیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/eltiyaminiya
علیرضا الفتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/olfati
داود الهامی فر
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/elhamifar
سهراب الوانی نژاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جنگلداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alvaninezhad
پوریا امیدوار
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/omidvar
رضا امیری فهلیانی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/amiri
امراله اندرزیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/andarziyan
حمیدرضا اولیائی
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : خاك شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/oliaei
محمود اکبری چهار راه گشین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/akbari
حمداله اکوانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/akvani
علی ایلون کشکولی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/eloun