• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
محمد بازیار
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.bazyar
محمدحسین بازیارمنصور خانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bazyar
علی باقری دولت آبادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : روابط بین الملل
شماره اتاق
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bagheri
محمدرضا بحرینی بهزادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahreini
ابوالحسن بختیاری
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : فلسفه
شماره اتاق ___ 220 دانشکده علوم انساني
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bakhtiyari
داریوش بخردیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bekhradian
مصیب برناپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق- قدرت
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Bornapour
حمیدرضا بلوچی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/balouchi
محمد بنیادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bonyadi
مجید بهره ور
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahrevar
امیر بهشاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/behshad
سیدصمد بهشتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/beheshti
عبداله بهمن پوری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahmanpour
فرانک بهمنی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahmani