• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
محمدعلی جانی پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/janipour
محمدجعفر جباری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jabbari
علی جعفری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.jafari
عزیزالله جعفری کوخدان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jafari
سعادت جمالی آرند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی برق- قدرت
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Jamali
شاهرخ جهان بین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jahanbin
فیض اله جوزاریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jouzarian