• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
شهاب الدین حاتمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق: 37
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hatami
شاکر حاجتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hajati
جواد حبیبی زاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/habibizad
سعید حراستی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/harasati
سیدجعفر حسینی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/j.hoseini
سید عباس حسینی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
به نام حضرت دوست
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Hosseini
بی بی زینب حسینی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hoseini
علی حسینی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ali.hoseini
سیدعقیل حسینی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.hoseini
مصطفی حقانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/haghani
راضیه حیاتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Hayati
آرمان حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ar.heidari
فاطمه حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fa.heidari
علی اکبر حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی معماری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/al.heidari
محمود حیدری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ma.heidari
علی حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/heidari
محمدتقی حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mo.heidari