• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مسعود رابطی مقدم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
ساختمان شماره 1 فني و مهندسي-اتاق آموزش قديم دانشکده
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rabeti
حمیدرضا رجبی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
دانشيار شيمي تجزيه
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rajabi
بهروز رحمانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/b.rahmani
محمد رحمانیان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم خاک
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Rahmanian
محمودرضا رحیمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rahimi
کیوان رحیمی زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
شماره اتاق: ساختمان شماره 1مهندسي طبقه همکف
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rahimizadeh
علی رضائیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezaeiyan
قاسم رضایی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/gh.rezaei
حمید رضایی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezaei
رضا رضایی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/reza.rezaei
رسول رضایی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق _
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.rezaei
رضا رضوانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezvani
زهرا رفیعی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rafie
ابوذر رفیعی قهساره
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.rafie
سید مهراب رمضانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mRamezani
شاپور رمضانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ramezani
بهمن روائی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر
يا حق
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Ravaei
سید روح اله روزگار
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آمار
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rozegar
علی محمد روستا
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی عمران- سازه
دانشکده مهندسي- ساختمان شماره يک- طبقه همکف- اتاق101- تلفن: 5125 3100-074
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rousta
محمدمهدی روشنفکر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/roshanfekr