• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
قاسم سالاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/salari
نادر ستوده
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/setoudeh
محمد سجاد نژاد
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی متالورژی و مواد
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Sajjadnejad
صاحب سروش فر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیك
گاهي سکوت؛ شرافتي دارد که گفتن ندارد!!!
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Soroushfar
علیرضا سلیمی بنی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/salimibani
علیرضا سمیعی اصفهانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/samiee
کشواد سیاهپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/siahpour
دکتر مهناز سینائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Sinaei