• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
علیرضا شانظری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shanazari
ربابه شاهی شاون
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ShahiShavvon
مجتبی شریعتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روابط بین الملل
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Shariati
مهدی شریف زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sharifzadeh
مریم شریف زاده
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.sharifzadeh
حکیمه شریفی فرد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Sharififard
آریا شفائی پور
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shafaeipour
یونس شکاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shekari
اردشیر شکرالهی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shokrolahi