• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
ابراهیم صادقی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___دانشکده علوم گروه فيزيک
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sadeghi
علیرضا صالحی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جنگلداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/salehi
امین صالحی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.salehi
امین صدارتیان جهرمی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : حشره شناسی
دانشکده کشاورزي، طبقه سوم، گروه گياهپزشکي
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sedaratian
مهدی صدروی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sadravi
محمد صدقی اصل
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : سازه های آبی كشاورزی و منابع
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sedghiasl
سعید صفائیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/safaeiyan
فرهاد صمدیان کرج آباد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/samadian
هادی صیادپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Sayyadpour