• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
کاوس عباسی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی هسته ای
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/abbasi
محمد عبدالهی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : نماتدشناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/abdollahi
علی علی پور منصور خانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alipour
محمد علی عسکری زمانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/aliaskari
علی علیزاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.alizadeh
علیرضا علیزاده مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق 403- طبقه سوم- دانشکده علوم پايه
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alizadeh
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alishahi
ابوالقاسم عوض پور
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/avazpour