• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهدی فاضلی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
باسمه تعالي
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fazeli
علیرضا فاضلی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.fazeli
ابوذر فتاحی زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fatahizadeh
بهزاد فتحی نیاء
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم جانوری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fathinia
صادق فدایی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی برق - مخابرات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fadaei
مهناز فراحی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/farrahi
هوشنگ فرجی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/faraji
محسن فرزین
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آبخیزداری
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Farzin
پیام فیاض
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جنگلداری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fayyaz
محمدرضا فیروزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/firouzi