• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
مهر اورنگ قائدی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaedi
حسین قائمی اصل
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaemiasl
فریبا قادری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaderi
مصطفی قادری زفره ئی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.ghaderi
مجتبی قانع جهرمی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghane
کاوه قبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghobadi
فاطمه قدرتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghodrati
شیروان قرائتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/gheraati
مجتبی قیراطی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghirati