• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
عباس محصل
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالورژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohassel
مصطفی محقق دولت آبادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohaghegh
عبد المجید محققی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohagheghi
حجت اله محمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : حشره شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/h.mohammadi
محمدعلی محمدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.mohammadi
سیدعباس محمدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.mohammadi
قباد محمدی شیخی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohammadi
مریم مختاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.mokhtari
علی مختاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mokhtari
علی مدبراصل
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/modabberasl
وحید مددی اورگانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ساختمان فني و مهندسي شماره 1
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/madadi
رامین مرادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.moradi
علی مرادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/moradi
حیدرعلی مردانی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mardanifard
سلیمان مصلح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Mosleh
اسد معصومی اصل
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/masoumiasl
مهرداد معمار
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/memar
قوام ملتفت
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/moltafet
احسان ممتحن
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/momtahen
حسین منتصری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/montaseri
مرتضی منتظرظهوری
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/montazerzohori
علیرضا منفرد
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
ما براي آنکه ايران گوهري تابان شود خون دل ها خورده ايم
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Monfared
احمد مهتدی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohtadi
محمود مهمان نواز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mehmannavaz
محسن موحدی دهنوی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زراعت و اصلاح نباتات
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/movahedi
امین موسائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosaei
روح اله موسوی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.mosavi
سیدمصطفی موسوی اعظم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosavi
سید محمد موسوی خو
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosavikhou
سید شاهرخ موسویان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosavian
ابوالحسن مومن نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
شماره اتاق ___ 204 دانشکده ادبيات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/momennezhad
محمدرضا میرزائی قره لر
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mirzaei
امین میرشکاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : باغبانی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mirshekari
اصغر میرفردی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mirfardi