• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
اسکندر نراقی راد
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/naraghirad
مسعود نصر اصفهانی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nasreesfahani
رضا نقی ها نجف آبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : میكروبیولوژی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/naghiha
مهدی نوری پور
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ترویج و آموزش كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nooripour
ناصر نوشادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/noushadi
یوسف نیک روز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikrouz
عباس نیک نژاد
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
E-mail: Aniknejad@yu.ac.ir
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/niknezhad
محمدحسین نیکداراصل
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikdarasl
فریبرز نیکدل
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikdel
جاسب نیکفر
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikfar
علی اکبر نیکوکار
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم كامپیوتر
تلفن: 07431004030
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikoukar