• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
سیامک پارسائی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parsaei
اسماعیل پاکیزه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/pakizeh
رقیه پرویزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.parvizi
منصور پرویزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parvizi
محمد پروین نیا
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانش دژ استوار در مقابل طوفان جهل است
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parvinnia
روح الله پروینیان زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parvinianzadeh
عبدالرسول پوران فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/pouranfard
سیدپدرام پورنادری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی مكانیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/pournaderi