• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
علی کاظمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/kazemi
رقیه کتانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/katani
مرتضی کردی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم دامی
بنام خالق مهرباني که اصلاح همه امور به دست اوست.
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Kordi
بهادر کرمی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/karami
آیت اله کرمی کالوس
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : اقتصاد كشاورزی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.karami
غلامرضا کریمی پور
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/karimipour
هجیر کریمی مداب
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/karimi
مصدق کشاورز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/keshavarz
علی نقی کشتکاران
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم دامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/keshtkaran