• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
علی تقوایی نیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/taghvaeinia
کاظم دلروز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Delrouz
محمدرضا فیروزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/firouzi
قوام ملتفت
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/moltafet
ناصر نوشادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/noushadi
فریبرز نیکدل
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikdel