• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
علی رضائیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezaeiyan
محمدمهدی روشنفکر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/roshanfekr
نعمت اله زکی پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zakipour
کشواد سیاهپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/siahpour
محمود مهمان نواز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mehmannavaz
سید محمد موسوی خو
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosavikhou