• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
محمدجعفر جباری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jabbari
رضا رضایی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/reza.rezaei
رضا رضوانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezvani
روح اله زارعی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.zarei
عبدالواحد ظریفی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.zarifi
مژگان هوشمند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.hoshmand
علی کاظمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/kazemi