• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
سیروس احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ahmadi
علی حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/heidari
آرمان حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ar.heidari
مریم مختاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق 313
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.mokhtari
رامین مرادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.moradi
اصغر میرفردی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mirfardi