• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
ابوالحسن بختیاری
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : فلسفه
شماره اتاق ___ 220 دانشکده علوم انساني
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bakhtiyari
بی بی زینب حسینی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hoseini
کاوه قبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghobadi
قباد محمدی شیخی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohammadi
ابوالحسن مومن نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
شماره اتاق ___ 351 دانشکده ادبيات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/momennezhad