• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
محمدحسین احمدی ازغندی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___325
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.ahmadi
اسماعیل پاکیزه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/pakizeh
رضا درویشی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی پلیمر
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/DarvishiReza
سلیمان مصلح
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Mosleh
امیر ویسی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/veisi
مصدق کشاورز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/keshavarz
عنایت اله یزدان کیش
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/yazdan