• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
سیروس احمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ahmadi
رضا التیامی نیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/eltiyaminiya
امراله اندرزیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/andarziyan
محمود اکبری چهار راه گشین
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/akbari
حمداله اکوانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/akvani
علی باقری دولت آبادی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : روابط بین الملل
شماره اتاق
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bagheri
ابوالحسن بختیاری
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : فلسفه
شماره اتاق ___ 220 دانشکده علوم انساني
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bakhtiyari
داریوش بخردیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bekhradian
مجید بهره ور
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahrevar
سیدصمد بهشتی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/beheshti
عبداله بهمن پوری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahmanpour
فرانک بهمنی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/bahmani
اطهر تجلی اردکانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/tajaliardakani
علی تقوایی نیا
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/taghvaeinia
محمدعلی جانی پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/janipour
محمدجعفر جباری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jabbari
فیض اله جوزاریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jouzarian
مهدی جوکار
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Jokar
سیدعقیل حسینی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم اقتصادی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.hoseini
علی حسینی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ali.hoseini
بی بی زینب حسینی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hoseini
آرمان حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ar.heidari
علی حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جغرافیا
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/heidari
محمود حیدری
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ma.heidari
کاظم دلروز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Delrouz
رضا دهبانی پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/dehbanipour
علی رضائیان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezaeiyan
رضا رضایی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/reza.rezaei
رضا رضوانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezvani
ابوذر رفیعی قهساره
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.rafie
محمدمهدی روشنفکر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/roshanfekr
روح اله زارعی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.zarei
دکتر یوسف زرنگاریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : مدیریت منابع انسانی
هرکس مسير موفقيت خودش را دارد .
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Zarnegarian
نعمت اله زکی پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zakipour
قاسم سالاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/salari
علیرضا سمیعی اصفهانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/samiee
کشواد سیاهپور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/siahpour
علیرضا شانظری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shanazari
مجتبی شریعتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روابط بین الملل
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Shariati
عبدالواحد ظریفی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.zarifi
علی علیزاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.alizadeh
ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alishahi
منصور غریب پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Gharibpour
علی اصغر غفوری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghafouri
سید سجاد غلامی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/SGholami
علیرضا فاضلی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.fazeli
ابوذر فتاحی زاده
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fatahizadeh
محمدرضا فیروزی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/firouzi
حسین قائمی اصل
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات عرب
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaemiasl
کاوه قبادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghobadi
فاطمه قدرتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghodrati
عبد المجید محققی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohagheghi
محمدعلی محمدی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.mohammadi
قباد محمدی شیخی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : الهیات و معارف اسلامی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohammadi
مریم مختاری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق 313
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.mokhtari
علی مختاری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mokhtari
رامین مرادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.moradi
قوام ملتفت
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/moltafet
محمود مهمان نواز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mehmannavaz
سیدمصطفی موسوی اعظم
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فلسفه
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosavi
سید محمد موسوی خو
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : تاریخ
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosavikhou
سید شاهرخ موسویان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mosavian
ابوالحسن مومن نژاد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم قرآن و حدیث
شماره اتاق ___ 351 دانشکده ادبيات
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/momennezhad
اصغر میرفردی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : جامعه شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mirfardi
ناصر نوشادی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/noushadi
یوسف نیک روز
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikrouz
محمدحسین نیکداراصل
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikdarasl
فریبرز نیکدل
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : روان شناسی تربیتی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikdel
جاسب نیکفر
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم سیاسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikfar
مژگان هوشمند
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : زبان شناسی همگانی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.hoshmand
علی کاظمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/kazemi