• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
سید نصراله افتخاری
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Eftekhari
امیر بهشاد
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/behshad
سید عباس حسینی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
به نام حضرت دوست
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Hosseini
سید مهراب رمضانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mRamezani
صاحب سروش فر
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : فیزیك
گاهي سکوت؛ شرافتي دارد که گفتن ندارد!!!
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Soroushfar