• راه اندازی سامانه اساتید : ضمن عرض تبریک به اعضای هیات علمی ، تقاضا می شود نسبت به بروزسانی اطلاعات کمال همکاری را مبذول فرمایید.
جستجوی الفبایی
آ
ا
ب
پ
ت
ج
چ
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
گ
ل
م
ن
ه
و
ک
ی
حسن آزادی کناری
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/azadi
طهماسب آسمانه
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/asmaneh
آرش اردلان
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : آمار
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ardalan
میثم اسدی پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Asadipour
سید محمد اعظمی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/azami
علیرضا الفتی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/olfati
داود الهامی فر
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/elhamifar
علی ایلون کشکولی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/eloun
محمد بازیار
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.bazyar
رقیه پرویزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/r.parvizi
روح الله پروینیان زاده
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/parvinianzadeh
مرادعلی پیوند
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Peyvand
سیدفردین تقی زاده
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/taghizadeh
عزیزالله جعفری کوخدان
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : گیاهپزشكی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/jafari
شاکر حاجتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/hajati
سیدجعفر حسینی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/j.hoseini
محمدتقی حیدری
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mo.heidari
رضا خرداد
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/khordad
حبیب اله خواجه شریفی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/khajehsharifi
مهدی خیرمند
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/kheirmand
حمیدرضا رجبی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
دانشيار شيمي تجزيه
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rajabi
قاسم رضایی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/gh.rezaei
حمید رضایی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rezaei
زهرا رفیعی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rafie
شاپور رمضانی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ramezani
سید روح اله روزگار
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آمار
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/rozegar
مسلم زارع بیدسردره
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/m.zare
علی زرنگاریان
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : شیمی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Zarnegaryan
پارسا زمانی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/p.zamani
علیرضا سلیمی بنی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/salimibani
ربابه شاهی شاون
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ShahiShavvon
مهدی شریف زاده
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sharifzadeh
آریا شفائی پور
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shafaeipour
اردشیر شکرالهی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/shokrolahi
ابراهیم صادقی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___دانشکده علوم گروه فيزيک
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/sadeghi
سعید صفائیان
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/safaeiyan
علی طاهری فر
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/taherifar
عباس ظریفی
مرتبه علمي : استاديار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/zarifi
علیرضا علیزاده مقدم
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق 403- طبقه سوم- دانشکده علوم پايه
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/alizadeh
ابوالقاسم عوض پور
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/avazpour
انوشیروان غفاری پور
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : آمار
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaffaripour
بهزاد فتحی نیاء
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : علوم جانوری
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/fathinia
مهناز فراحی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/farrahi
مهر اورنگ قائدی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghaedi
شیروان قرائتی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/gheraati
مجتبی قیراطی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/ghirati
حمیدرضا گودرزی
مرتبه علمي : استادیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/h.goudarzi
سیدعباس محمدی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
سلام
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/a.mohammadi
حیدرعلی مردانی فرد
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : آمار
شماره اتاق
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mardanifard
احسان ممتحن
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/momtahen
مرتضی منتظرظهوری
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/montazerzohori
احمد مهتدی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : زیست شناسی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/mohtadi
مرضیه موسائی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : زیست شناسی
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/Mousaie
اسکندر نراقی راد
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/naraghirad
مسعود نصر اصفهانی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nasreesfahani
علی اکبر نیکوکار
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : علوم كامپیوتر
تلفن: 07431004030
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/nikoukar
بهروز واثقی
مرتبه علمي : دانشیار
رشته تحصیلی : فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/vaseghi
رقیه کتانی
مرتبه علمي :
رشته تحصیلی : ریاضی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/katani
بهادر کرمی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/karami
غلامرضا کریمی پور
مرتبه علمي : دانشيار
رشته تحصیلی : شیمی
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/karimipour
فخری یوسفی
مرتبه علمي : استاد تمام
رشته تحصیلی : شیمی فیزیك
شماره اتاق ___
آدرس وب: cv.yu.ac.ir/yousefi