گروه آموزشی : مهندسی عمران
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی عمران
مرتبه علمي : استادیار

دانلود فايل

:: مهندسی آب و فاضلاب
تعداد فایل ها : 2
بازدید : 42
:: هیدرولوژی
تعداد فایل ها : 3
بازدید : 117
:: مبانی GIS در مهندسی عمران
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 332
:: مهندسی و مدیریت منابع آب
تعداد فایل ها : 11
بازدید : 157
:: مکانیک سیالات
تعداد فایل ها : 8
بازدید : 263

1