گروه آموزشی : شیمی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - شیمی

مقالات

نوع مقاله :
:: Effect of transition metal ion doping on the photocatalytic activity of ZnS quantum dots Synthesis characterization and application for dye decolorization

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1394
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF MOLECULAR CATALYSIS A-CHEMICAL
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 51
صفحه پایان : 63

حميدرضا رجبي, محمد فارسي
:: A Facile and Green Biosynthesis of Silver Nanostructures by Aqueous Extract of Suaeda Acuminata afer Microwave Assisted Extracton

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Nano Research
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 36
صفحه پایان : 41

حميدرضا رجبي, هدي دريس, حامد سادات فرجي
:: A comparison investigation on photocatalytic activity performance and adsorption ef ciency for the removal of cationic dye Quantum dots vs. magnetic nanoparticles

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : Journal of Environmental Chemical Engineering
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 2830
صفحه پایان : 2840

حميدرضا رجبي, حسين كاظم دهدشتي, محمد فارسي, هومان ارجمند
:: Development of a new chemically modi ed carbon paste electrode based on nano-sized molecular imprinted polymer for selective and sensitive determination of naproxen

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 10911
صفحه پایان : 10920

حميدرضا رجبي, ارزو زارع زاده
:: Zinc sulfide quantum dots as powerful and efficient nanophotocatalysts for the removal of industrial pollutant

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 9297
صفحه پایان : 9305

حميدرضا رجبي, فاطمه شاهرضايي, محمد فارسي
:: Fast sonochemically-assisted synthesis of pure and doped zinc sulde

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY B-BIOLOGY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 98
صفحه پایان : 105

حميدرضا رجبي, فاطمه كريمي منجرمويي, حسين كاظم دهدشتي, ليلا كاوشي
:: A comparison study on separation of morin ultrasound assisted molecularly imprinted polymeric nanoparticles-solid phase extraction versus solidification of floating organic drop assisted dispersive liquidliquid microextraction

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : NEW JOURNAL OF CHEMISTRY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10

جميله مياحي, حميدرضا رجبي
:: Development of flow injection analysis-solid phase extraction based on ion imprinted polymeric nanoparticles as efficient and selective technique for preconcentration of zinc ions from aqueous solution

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : NEW JOURNAL OF CHEMISTRY
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 8828
صفحه پایان : 8836

حميدرضا رجبي, فرشته فريدوني پور
:: Microwave assisted extraction as an efficient approach for biosynthesis of zinc oxide nanoparticles Synthesis characterization and biological properties

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 10

حميدرضا رجبي, رضا نقي ها, منصوره خيري زاده, حامد سادات فرجي, علي ميرزايي, زينب مرادي الوند
:: Application of graphene quantum dots as green homogenous nanophotocatalyst in the visible-light-driven photolytic process

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 5135
صفحه پایان : 5143

محمود روشني, ماوايي مريم السادات , دانشفر علي, حميدرضا رجبي
:: Porphyrin based nano-sized imprinted polymer as an e cient modi er for the design of a potentiometric copper carbon paste electrode

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1396
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2017
نام مجله به زبان اصلی : RSC Advances
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 14923
صفحه پایان : 14931

حميدرضا رجبي, ارزو زارع زاده, غلامرضا كريمي پور
:: Exploring the binding mechanism of saccharin and sodium saccharin to promoter of human p53 gene by theoretical and experimental methods

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : JOURNAL OF BIOMOLECULAR STRUCTURE and DYNAMICS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 17

كريم مهنام, محبوبه منصوريان, حميدرضا رجبي, محمود روشني, اميرحسين دوستي مطلق
:: Rapid and green synthesis of cadmium telluride quantum dots with low toxicity based on a plant-mediated approach after microwave and ultrasonic assisted extraction: Synthesis, characterization, biological potentials and comparison study

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2019
نام مجله به زبان اصلی : Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 535
صفحه پایان : 544

زينب مرادي الوند, حميدرضا رجبي, علي ميرزايي, اسد معصومي اصل, حامد سادات فرجي
:: Application of a nano-structured molecularly imprinted polymer as an efficient modifier for the design of captopril drug selective sensor Mechanism study and quantitative determination

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Materials Science and Engineering C-Materials for Biological Applications
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 12

ارزو زارع زاده, حميدرضا رجبي, اميد شيدايي, حبيب اله خواجه شريفي
:: Application of ion-imprinted polymer synthesized by precipitation polymerization as an efficient and selective sorbent for separation and pre-concentration of chromium ions from some real samples

سال ارائه مقاله (شمسی) : 1397
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2018
نام مجله به زبان اصلی : Journal of the Iranian Chemical Society JICS
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
شماره مجله :
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 9

محمود روشني, حميدرضا رجبي, زهرا ساعدي, فاطمه حمدي

1 2 3 4 5