گروه آموزشی : مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده : فنی و مهندسی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - مهندسی کامپیوتر
مرتبه علمي : استادیار

صفحه اصلي

دسترسی به فایل ضبط شده جلسات کلاس مجازی درس آزمایشگاه مدارهای منطقی
تاریخ : 1399/05/11
بازدید : 265

پروژه مدار منطقی(دیجیتال 1)
تاریخ : 1399/04/24
بازدید : 150

آزمون نهایی نیم سال دوم سال تحصیلی 1399-1398
تاریخ : 1399/04/05
بازدید : 142

دسترسی به فایل ضبط شده جلسات کلاس مجازی درس سیستم های دیجیتال 1
تاریخ : 1399/01/19
بازدید : 269

دسترسی به فایل ضبط شده جلسات کلاس مجازی درس مدارهای منطقی
تاریخ : 1399/01/19
بازدید : 391

دسترسی به فایل ضبط شده جلسات کلاس مجازی درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها
تاریخ : 1398/12/21
بازدید : 383

برنامه های درسی ترم دوم سال تحصیلی 1398-1399
تاریخ : 1398/11/16
بازدید : 93

لینک های مفید برنامه نویسی و مسابقات برنامه نویسی
تاریخ : 1398/09/30
بازدید : 102

درس مدارهای منطقی (سیستم های دیجیتال 1)
تاریخ : 1398/09/09
بازدید : 427

درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها
تاریخ : 1398/09/09
بازدید : 329

زمان بازبینی برگه های آزمون سیستم های دیجیتال (1)
تاریخ : 1397/06/24
بازدید : 479

اطلاعیه
تاریخ : 1396/11/04
بازدید : 193